VİZYONUMUZ
• Müşterilerimiz için güvenilir olmalıyız.
• Müşterilerimizin memnuniyeti ve firmamızın gelişmesi; ilkeli, planlı ve sistematik çalışmakla, ürünlerimizde ve tüm faaliyetlerimizde kaliteyi ön planda tutmak ile mümkündür.

• Bilgi ve insan kaynağımıza önem vererek, tüm çalışanlarımızın gönüllü katılımı ve ekip çalışması ile sürekli gelişme içinde olmalıyız.
• Çevrenin korunması ve güzelleştirilmesi en önemli sorumluluklarımızdan biridir.

Misyonumuz

• Müşterilerimize doğal, sağlıklı ve kaliteli ürünler sunmak,
• Kaynakları rasyonel olarak kullanmak, kayıpları azaltmak, verimliliği artırmak, maliyetleri düşürmek,
• Teknolojik gelişmeleri izlemek,
Kalitemizi güvence altına almak için tedarikçilerimizle işbirliği içinde olmaktır.

Gıda Güvenlik Politikamız

• Gıda güvenliği ve hijyeni konusundaki uygulamalarımızın hedefi müşterilerimize gönül rahatlığıyla tüketebilecekleri doğal ve sağlıklı ürünler sunmaktır.
• Müşterilerimiz bizim için önemlidir. İnsanları sevmek, insanların sağılığını düşünmek,bize bu konuda önemli sorumluluklar yüklemektedir.
• Günümüzde gıda maddelerinden kaynaklanan risklerin önemli düzeyde artış göstermesi insan sağlığı açısından gıda güvenliği ve hijyeni sisteminin uygulanmasını gerekli kılmıştır.
• Müşterilerimiz, gıda güvenliği uygulamalarımız nedeniyle ürünlerimizin; sağlıkları açısından en az düzeyde risk taşıdığından emin olacaklardır.
• Gıda güvenliği ve hijyeni uygulamaları; müşterilerimiz için güvenilir olmamızı sağlayan bir unsur olmasının yanı sıra rakiplerimize üstünlük sağlamak için bir araçtır.
• Ürünlerimizde müşterilerimizin sağlığı açısından risk oluşturabilecek tüm etkenlerin zamanında ve kapsamlı biçimde belirlenmesini sağlayarak üretim aşamasında potansiyel risklerin önlenmesi için;
• Tüm çalışanlarımızın gıda güvenliği ve hijyeni konusunda gerekli bilgi ve yeteneklere sahip olması
• Gıda güvenliği sisteminin tüm çalışanlarımızın katılımı ile yürütülmesi
• Herkesin gıda güvenliği ve hijyeni sağlanması konusunda gerekli duyarlılığı göstermesi
• Teknolojik gelişmelerin izlenmesi
• İnsan ve bilgi unsurlarının en etkin biçimde değerlendirilmesi
• Gıda güvenliği ve hijyeni uygulamalarımızın gelişen şartlar karşısında sürekli iyileştirilmesi gereklidir

© 2008 Komas Tüm hakları saklıdır.